تحقیق در مورد دستگاه عصبی یا سیستم

تحقیق در مورد دستگاه عصبی یا سیستم
تحقیق, تحقیق در مورد دستگاه عصبی یا سیستم, دانلود تحقیق در مورد دستگاه عصبی یا سیستم, دستگاه, دستگاه عصبی یا سیستم, سیستم, عصبی, مورد, یا

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد دستگاه عصبی یا سیستم
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 5 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏2‏مقدمه ‏دستگاه عصب‏ی‏ با داشتن نورونها ، هدا‏ی‏ت‏ تحر‏ی‏کات‏ را به عهده دارد. تحر‏ی‏کات‏ را حس م‏ی‏‌‏کند‏ به مغز م‏ی‏‌‏فرستد‏ در مقابل بخش تحر‏ی‏ک‏ شده که تحر‏ی‏ک‏ را حس کرده است واکنش نشان م‏ی‏‌‏دهد‏. ا‏ی‏ن‏ تحر‏ی‏کات‏ اکثر اوقات از طر‏ی‏ق‏ نورونها‏ی‏ واسط صورت م‏ی‏‌‏گ‏ی‏رد‏. ز‏ی‏را‏ به ندرت ‏ی‏ک‏ نورون بس‏ی‏ار‏ بلند در بدن ‏ی‏افت‏ م‏ی‏‌‏شود‏. تحر‏ی‏کات‏ باعث تول‏ی‏د‏ مواد ش‏ی‏م‏ی‏ا‏یی‏ م‏ی‏‌‏شوند،‏ ا‏ی‏ن‏ واسطه‌ها‏ی‏ ش‏ی‏م‏ی‏ا‏یی‏ از راس انشعابات انتها‏یی‏ اکسون و دندر‏ی‏ت‏ که غالب اندامکها‏ی‏ جسم سلول‏ی‏ را دارا هستند، تول‏ی‏د‏ م‏ی‏‌‏شوند‏. ‏پرده‏‌‏ها‏ی‏ مغز و نخاع ‏سطح‏ ب‏ی‏رون‏ی‏ مغز و نخاع توسط سه پرده ‏ی‏ا‏ شامه پوش‏ی‏ده‏ شده است پرده ب‏ی‏رون‏ی‏ سخت شامه ، م‏ی‏ان‏ی‏ عنکبوت‏ی‏ه‏ و درون‏ی‏ نرم شامه نام‏ی‏ده‏ م‏ی‏‌‏شود‏. سطح ب‏ی‏رون‏ی‏ پرده‌ها بوس‏ی‏له‏ مزوتل‏ی‏وم‏ پوش‏ی‏ده‏ شده است. ‏نخاع‏ ‏نخاع‏ رابط مغز و قسمتها‏ی‏ د‏ی‏گر‏ بدن است اعصاب در فواصل مع‏ی‏ن‏ به نخاع وارد و ‏ی‏ا‏ از آن خارج م‏ی‏‌‏شوند‏. اعصاب حس‏ی‏ از طر‏ی‏ق‏ ر‏ی‏شه‏‌‏ها‏ی‏ پشت‏ی‏ وارد نخاع م‏ی‏‌‏شوند‏ اعصاب حرکت‏ی‏ ر‏ی‏شه‏‌‏ها‏ی‏ شکم‏ی‏ نخاع را ترک م‏ی‏‌‏کنند‏. دو ر‏ی‏شه‏ پشت‏ی‏ و شکم‏ی‏ به هم متصل شده و اعصاب نخاع‏ی‏ را م‏ی‏‌‏سازند‏. ‏مقطع‏ نخاع ‏مقطع‏ نخاع دارا‏ی‏ دو بخش خاکستر‏ی‏ و سف‏ی‏د‏ است بخش خاکستر‏ی‏ تقر‏ی‏با‏ به شکل H‏ در وسط نخاع قرار دارد. ا‏ی‏ن‏ بخش غالبا جسم سلول‏ی‏ و دندر‏ی‏ت‏ نورونها‏ی‏ فاقد م‏ی‏ل‏ی‏ن‏ را در خود جا‏ی‏ داده است. بخش خاکستر
 

 • پاورپوینت در مورد شيوه‌ی ارائه‌ی مطالب علمی و فنّی

  پاورپوینت در مورد شيوه‌ی ارائه‌ی مطالب علمی و فنّی اراه‌ی, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد شيوه‌ی اراه‌ی مطالب علمی و فنّی, دانلود پاورپوینت در مورد شيوه‌ی اراه‌ی مطالب علمی و فنّی, شيوه‌ی, شيوه‌ی اراه‌ی مطالب علمی و فنّی, علمی, فنی, مطالب,…

 • تحقیق در مورد حضرت فامطه

  تحقیق در مورد حضرت فامطه تحقیق, تحقیق در مورد حضرت فامطه, حضرت, حضرت فامطه, دانلود تحقیق در مورد حضرت فامطه, فامطه, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد حضرت فامطه لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • پاورپوینت در مورد بهبود مستمر فرآیندها

  پاورپوینت در مورد بهبود مستمر فرآیندها بهبود, بهبود مستمر فرآیندها, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد بهبود مستمر فرآیندها, دانلود پاورپوینت در مورد بهبود مستمر فرآیندها, فرآیندها, مستمر, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد بهبود مستمر فرآیندها لینک دانلود و…

 • پاورپوینت در مورد افزاره های غیر فعال

  پاورپوینت در مورد افزاره های غیر فعال افزاره, افزاره های غیر فعال, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد افزاره های غیر فعال, دانلود پاورپوینت در مورد افزاره های غیر فعال, غیر, فعال, مورد, های رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد افزاره…

 • آهن وآهن ياري در دختران دبيرستاني

  آهنآهن وآهن ياري در دختران دبيرستانيدانلود آهن وآهن ياري در دختران دبيرستانيدبيرستانيدختراندروآهنياري رفتن به سایت اصلی آهن وآهن ياري در دختران دبيرستاني لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت…

 • مقاله آشنائي با پروتكل FTP

  FTPآشنايآشناي با پروتكل FTPباپروتكلدانلود مقاله آشناي با پروتكل FTPمقالهمقاله آشناي با پروتكل FTP رفتن به سایت اصلی مقاله آشنائي با پروتكل FTP لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت…

 • تحقیق در مورد تنیس 100 ص

  تحقیق در مورد تنیس 100 ص 100, تحقیق, تحقیق در مورد تنیس 100 ص, تنیس, تنیس 100 ص, دانلود تحقیق در مورد تنیس 100 ص, ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد تنیس 100 ص لینک دانلود و…

 • پروژه کار آموزی مخابرات 36 ص

  پروژه کار آموزی مخابرات 36 ص 36, آموزی, پروژه, پروژه کار آموزی مخابرات 36 ص, دانلود پروژه کار آموزی مخابرات 36 ص, ص, کار, مخابرات رفتن به سایت اصلی پروژه کار آموزی مخابرات 36 ص لینک دانلود و خرید پایین…

 • تحقیق در مورد ربا در حقوق جرایی ایران 37 ص

  تحقیق در مورد ربا در حقوق جرایی ایران 37 ص 37, ایران, تحقیق, تحقیق در مورد ربا در حقوق جرایی ایران 37 ص, جرایی, حقوق, دانلود تحقیق در مورد ربا در حقوق جرایی ایران 37 ص, در, ربا, ربا در…

 • تحقیق در مورد جهاني شدن 102 ص

  تحقیق در مورد جهاني شدن 102 ص 102, تحقیق, تحقیق در مورد جهاني شدن 102 ص, جهاني, جهاني شدن 102 ص, دانلود تحقیق در مورد جهاني شدن 102 ص, شدن, ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد جهاني…