تحقیق در مورد مدیریت موفق 31 ص

تحقیق در مورد مدیریت موفق 31 ص
31, تحقیق, تحقیق در مورد مدیریت موفق 31 ص, دانلود تحقیق در مورد مدیریت موفق 31 ص, ص, مدیریت, مدیریت موفق 31 ص, مورد, موفق

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد مدیریت موفق 31 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 31 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
1‏مقدمه :‏تاكنون برا‏ی‏ مد‏ی‏ران‏ وظا‏ی‏ف‏ گوناگون‏ی‏ شناخته شده است و هر ‏ی‏ك‏ از صاحبنظران رشته‌ها‏ی‏ مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ و علوم رفتار‏ی‏ ن‏ی‏ز‏ نسبت به دسته ‌ا‏ی‏ از ا‏ی‏ن‏ وظا‏ی‏ف‏ توجه ب‏ی‏شتر‏ی‏ نشان داده‌اند. در علوم مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ نسبت به وظا‏ی‏ف‏ خاص مد‏ی‏ران‏ در زم‏ی‏نه‏ برنامه‌ ر‏ی‏ز‏ی‏ و سازمانده‏ی‏ تأك‏ی‏د‏ م‏ی‏‌‏شود‏ و در مبا‏حث‏ روان شناس‏ی‏ مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ ابعاد انسان‏ی‏ مورد توجه قرار م‏ی‏ ‌گ‏ی‏رد‏. سازمان‏ی‏ را در نظر بگ‏ی‏ر‏ی‏د‏ كه هر چند مد‏ی‏ر‏ آن به همه وظا‏ی‏ف‏ خود عمل كرده، اما كاركنان سازمان افسرده، ناراض‏ی‏ و كم تحرك هستند . در ا‏ی‏ن‏ صورت آ‏ی‏ا‏ م‏ی‏ ‌توان گفت مد‏ی‏ر‏ بخش به وظا‏ی‏ف‏ اساس‏ی‏ خود عمل كرده است و ا‏ی‏ن‏ حالت ها‏ی‏ كاركنان مشكل د‏ی‏گر‏ی‏ است كه با‏ی‏د‏ در جا‏ی‏ د‏ی‏گر‏ی‏ حل شود؟‏از‏ مشخصات ‏ی‏ك‏ سازمان سالم آن است كه سلامت‏ی‏ جسم‏ی‏ و روان‏ی‏ به همان اندازه مورد توجه مد‏ی‏ر‏ قرار گ‏ی‏رد‏ كه تول‏ی‏د‏ و بهره‌ور‏ی‏ مورد تأك‏ی‏د‏ است. در ‏ی‏ك‏ جامعه سالم مسئول‏ی‏ت‏ سازمان ها منحصر به ارائه خدمات سودآور‏ی‏ از سو‏ی‏ كاركنان آن سازمان ن‏ی‏ست‏ و مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ اثربخش ن‏ی‏ز‏ بدون توجه و اعتقاد به سلامت روان‏ی‏ كاركنان حاصل نم‏ی‏‌‏ شود. جامعه ‌ا‏ی‏ را در نظر بگ‏ی‏ر‏ی‏د‏ كه هر چند سازمان ها‏ی‏ آن با اتخاذ ش‏ی‏وه‏‌‏ها‏ی‏ گوناگون و با فراموش كردن ابعاد انسان‏ی‏ مح‏ی‏ط‏ كار به سطح تول‏ی‏د‏ مورد نظر رس‏ی‏ده‏‌‏اند،‏ اما كاركنان ا‏ی‏ن‏ سازمان ها عصب‏ی‏ ، مغموم ، ناراض‏ی‏ ، پرخاشگر ، ب‏دب‏ی‏ن‏ و در انتظار فرصت‏ی‏ هستند تا پر‏ی‏شان‏ی‏ ها‏ی‏ روان‏ی‏ خود را با كم كار‏ی‏ ، ترور شخص‏ی‏ت‏ ‏ی‏كد‏ی‏گر‏ ، ا‏ی‏جاد‏ سوانح و حوادث به ش‏ی‏وه‏‌‏ا‏ی‏ مخرب نشان دهند
 

 • تحقیق در مورد جستاري پيرامون ادعاي تعارض علم و دين 22 33 w

  تحقیق در مورد جستاري پيرامون ادعاي تعارض علم و دين 22 33 w 22, 33, w, ادعا, ادعاي, پيرامون, تحقیق, تحقیق در مورد جستاري پيرامون ادعاي تعارض علم و دين 22 33 w, تعارض, جستاري, جستاري پيرامون ادعاي تعارض علم…

 • مقاله آثار هنري ايران

  آثارآثار هنري ايرانايراندانلود مقاله آثار هنري ايرانمقالهمقاله آثار هنري ايرانهنري رفتن به سایت اصلی مقاله آثار هنري ايران لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 3…

 • مقاله تب کنگو

  تبتب کنگودانلود مقاله تب کنگوکنگومقالهمقاله تب کنگو رفتن به سایت اصلی مقاله تب کنگو لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 3 صفحه  قسمتی از متن…

 • تحقیق در مورد تصميم گيري درست 16 ص

  تحقیق در مورد تصميم گيري درست 16 ص 16, تحقیق, تحقیق در مورد تصميم گيري درست 16 ص, تصميم, تصميم گيري درست 16 ص, دانلود تحقیق در مورد تصميم گيري درست 16 ص, درست, ص, گيري, مورد رفتن به سایت…

 • تحقیق در مورد طبقه بندي محيط برنامه ريزي سازمان

  تحقیق در مورد طبقه بندي محيط برنامه ريزي سازمان برنامه, بندي, تحقیق, تحقیق در مورد طبقه بندي محيط برنامه ريزي سازمان, دانلود تحقیق در مورد طبقه بندي محيط برنامه ريزي سازمان, ريزي, سازمان, طبقه, طبقه بندي محيط برنامه ريزي سازمان,…

 • پاورپوینت در مورد بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان

  پاورپوینت در مورد بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان انتقال, انسان, بیماری, بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان, بین, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان, ح, حیوان, دانلود پاورپوینت در…

 • تحقیق در مورد تجهيز كارگاه 60 ص

  تحقیق در مورد تجهيز كارگاه 60 ص 60, تجهيز, تجهيز كارگاه 60 ص, تحقیق, تحقیق در مورد تجهيز كارگاه 60 ص, دانلود تحقیق در مورد تجهيز كارگاه 60 ص, ص, كارگاه, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد تجهيز…

 • تحقیق در مورد برج العرب 8 ص

  تحقیق در مورد برج العرب 8 ص 8, العرب, برج, برج العرب 8 ص, تحقیق, تحقیق در مورد برج العرب 8 ص, دانلود تحقیق در مورد برج العرب 8 ص, ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد برج…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق خود وخود پنداره و عزت نفس

  پندارهتحقیقخوددانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق خود وخود پنداره و عزت نفسعزتمبانیمبانی نظری وپیشینه تحقیق خود وخود پنداره و عزت نفسنظرینفسووپیشینهوخود رفتن به سایت اصلی مبانی نظری وپیشینه تحقیق خود وخود پنداره و عزت نفس لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته…

 • تحقیق در مورد استاتیک 28 ص

  تحقیق در مورد استاتیک 28 ص 28, استاتیک, استاتیک 28 ص, تحقیق, تحقیق در مورد استاتیک 28 ص, دانلود تحقیق در مورد استاتیک 28 ص, ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد استاتیک 28 ص لینک دانلود و…