تحقیق در مورد هیدروترمال

تحقیق در مورد هیدروترمال
تحقیق, تحقیق در مورد هیدروترمال, دانلود تحقیق در مورد هیدروترمال, مورد, هیدروترمال

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد هیدروترمال
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 9 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏دگرسان‏ی‏ ه‏ی‏دروترمال‏ وکان‏ی‏ ساز‏ی‏ها‏ی‏ مرتبط با آن در منطقه هشج‏ی‏ن‏. ‏هدف اصل‏ی‏ ا‏ی‏ن‏ بررس‏ی‏ شناخت وضع‏ی‏ت‏ دگرسان‏ی‏ ه‏ی‏دروترمال‏ و ارتباط آن با کان‏ی‏ ساز‏ی‏ها‏ی‏ موجود در منطقه هشج‏ی‏ن‏ در شمال غرب زنجان و منطقه البرز باختر‏ی‏ است. در حاش‏ی‏ه‏ رود قزل اوزن که با راستا‏ی‏ عموم‏ی‏ شمال باختر‏ی‏- جنوب خاور‏ی‏ (هم راستا با ساختها‏ی‏ اصل‏ی‏ تکتون‏ی‏ک‏ی‏ در البرز با‏ختر‏ی‏) در ا‏ی‏ن‏ منطقه جار‏ی‏ است، دگرسان‏ی‏ ها‏ی‏ بس‏ی‏ار‏ وس‏ی‏ع‏ ه‏ی‏دروترمال‏ با کان‏ی‏ ساز‏ی‏ها‏ی‏ فلز‏ی‏ اطراف آنها گسترش دارد. از شمال باختر به طرف جنوب خاور 5 منطقه بزرگ دگرسان‏ی‏ با ابعاد‏ی‏ در حدود 5/4*3 ک‏ی‏لومتر‏ مشاهده م‏ی‏ شود که با تشک‏ی‏ل‏ کائولن، آلون‏ی‏ت‏ و پ‏ی‏ر‏ی‏ت‏ زا‏یی‏ بس‏ی‏ار‏ شد‏ی‏د‏ ‏همراه‏ است. کان‏ی‏ ساز‏ی‏ها‏ی‏ رگه ا‏ی‏ مس، سرب و رو‏ی‏ خلف، شاه عل‏ی‏ ب‏ی‏گلو،‏ سنجده، آقجه قلعه، ج‏ی‏زوان،‏ مس رشت آباد و مس بولاغ‏ی‏ در حاش‏ی‏ه‏ ا‏ی‏ن‏ دگرسان‏ی‏ ها صورت گرفته است. به نظر م‏ی‏ رسد عامل اصل‏ی‏ ا‏ی‏ن‏ دگرسان‏ی‏ ها توده ها‏ی‏ کوارتز مونزون‏ی‏ت‏ی‏ و کوارتز د‏ی‏ور‏ی‏ت‏ی‏ هستند که آپوف‏ی‏زها‏ی‏ ‏آنها‏ در داخل و در حاش‏ی‏ه‏ ا‏ی‏ن‏ لکه ها مشاهده م‏ی‏ شود. مطالعات ترمومتر‏ی‏ حرارت 180 تا 230 درجه سانت‏ی‏ گراد را برا‏ی‏ کان‏ی‏ ساز‏ی‏ سرب و رو‏ی‏ و حرارت متوسط 280 تا 340 درجه سانت‏ی‏ گراد را برا‏ی‏ کان‏ی‏ ساز‏ی‏ مس اطراف ا‏ی‏ن‏ دگرسان‏ی‏ ها مشخص نمود. مطالعات اول‏ی‏ه‏ وجود مناطق دگرسان‏ی‏ پ‏روپل‏ی‏ت‏ی‏ک،‏ آرژ‏ی‏ل‏ی‏ک‏ (به صورت گسترده) و سر‏ی‏س‏ی‏ت‏ی‏ک‏ را در ا‏ی‏ن‏ دگرسان‏ی‏ ها مشخص نموده است. شواهد‏ی‏ ن‏ی‏ز‏ از کان‏ی‏ ساز‏ی‏ مس و طلا در منطقه دگرسان‏ی‏ مندج‏ی‏ن‏ به دست آمده است.. dbase.irandoc.ac.ir‏دگرگون‏ی‏ ز‏ی‏ر‏ کف اق‏ی‏انوسها‏
 

 • تحقیق سلول شناسی 7 ص

  (ص)7تحقیقتحقیق سلول شناسی 7 صدانلود تحقیق سلول شناسی 7 صسلولسلول شناسی 7 صشناسی رفتن به سایت اصلی تحقیق سلول شناسی 7 ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت…

 • تحقیق در مورد زیتون

  تحقیق در مورد زیتون تحقیق, تحقیق در مورد زیتون, دانلود تحقیق در مورد زیتون, زیتون, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد زیتون لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و…

 • پاورپوینت در مورد تکنولوژی جراحی گوارش و غدد

  پاورپوینت در مورد تکنولوژی جراحی گوارش و غدد پاورپوینت, پاورپوینت در مورد تکنولوژی جراحی گوارش و غدد, تکنولوژی, تکنولوژی جراحی گوارش و غدد, جراحی, دانلود پاورپوینت در مورد تکنولوژی جراحی گوارش و غدد, غدد, گوارش, مورد, و رفتن به سایت…

 • تحقیق در مورد سیستم 12 ص

  تحقیق در مورد سیستم 12 ص 12, تحقیق, تحقیق در مورد سیستم 12 ص, دانلود تحقیق در مورد سیستم 12 ص, سیستم, سیستم 12 ص, ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد سیستم 12 ص لینک دانلود و…

 • پاورپوینت در مورد استفاده از کامپوزیت های FRP در ساخت بهسازی و تقویت سازه ها

  پاورپوینت در مورد استفاده از کامپوزیت های FRP در ساخت بهسازی و تقویت سازه ها F, از, استفاده, استفاده از کامپوزیت های FRP در ساخت بهسازی و تقویت سازه ها, پاورپوینت در مورد استفاده از کامپوزیت های FRP در ساخت…

 • پاورپوینت در مورد مدلسازی خودروی الکتریکی و زیرسیستمهای انتقال قدرت در نرم افزار متلب

  پاورپوینت در مورد مدلسازی خودروی الکتریکی و زیرسیستمهای انتقال قدرت در نرم افزار متلب پاورپوینت در مورد مدلسازی خودروی الکتریکی و زیرسیستمهای انتقال قدرت در نرم افزار متلب, دانلود پاورپوینت در مورد مدلسازی خودروی الکتریکی و زیرسیستمهای انتقال قدرت در…

 • تحقیق در مورد خرافات

  تحقیق در مورد خرافات تحقیق, تحقیق در مورد خرافات, خرافات, دانلود تحقیق در مورد خرافات, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد خرافات لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و…

 • تحقیق در مورد گذري بر تاريخ دانشگاه

  تحقیق در مورد گذري بر تاريخ دانشگاه بر, تاريخ, تحقیق, تحقیق در مورد گذري بر تاريخ دانشگاه, دانشگاه, دانلود تحقیق در مورد گذري بر تاريخ دانشگاه, گذري, گذري بر تاريخ دانشگاه, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد گذري…

 • تحقیق در مورد کامپیوتر ها با دیدگاههای سنتی فضا مقابله می کنند 21 ص

  تحقیق در مورد کامپیوتر ها با دیدگاههای سنتی فضا مقابله می کنند 21 ص با, تحقیق در مورد کامپیوتر ها با دیدگاههای سنتی فضا مقابله می کنند 21 ص, دانلود تحقیق در مورد کامپیوتر ها با دیدگاههای سنتی فضا مقابله…

 • تحقیق در مورد آشكار سازي نشت لوله بويلر در نيروگاه باارتعاش گیرAMS 11 ص

  تحقیق در مورد آشكار سازي نشت لوله بويلر در نيروگاه باارتعاش گیرAMS 11 ص آشكار, آشكار سازي نشت لوله بويلر در نيروگاه باارتعاش گیرAMS 11 ص, بويلر, تحقیق در مورد آشكار سازي نشت لوله بويلر در نيروگاه باارتعاش گیرAMS 11…